ບ້ານ > ຂ່າວ > ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ

ບໍ່ດົນມານີ້, ລູກຄ້າບາງຄົນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ທັງຫມົດສໍາລັບກ່ອງປ່ຽງເຂດ

2022-10-13

ໃນລະຫວ່າງອາທິດນີ້, ລູກຄ້າຕ່າງໆເຂົ້າມາບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັນຢ່າງອົບອຸ່ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງເອົາລູກຄ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຜະລິດ, ທຸກໆຂະບວນການຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.